זכויות סוציאליות אחרי לידה שקטה

אם ילדת אחרי השבוע ה-22 להריון או במהלכו את זכאית לחופשת לידה מלאה ולדמי לידה מלאים בהתאם לחוק לידות שקטות שנכנס לתוקף ב- 1.4.2016. חופשת הלידה ניתנת לך על מנת שתוכלי לנוח ולהחלים גופנית ורגשית.

אילו זכויות סוציאליות מגיעות לך אחרי לידה שקטה

כיום, על פי חוק נשים אשר יולדות בלידה שקטה מהשבוע ה- 22 להריון זכאיות לביטוח אימהות מהמוסד לביטוח לאומי אשר כולל מענק אשפוז, ימי חופשה ותחליף שכר. יולדת אשר ילדה תינוק מת בשבוע ה-22 להריונה והלאה זכאית לכל התנאים – מענק לידה, דמי לידה וחופשת לידה מלאה. במידה ואת נתקלת בקשיים במימוש זכויות אלו תוכלי לשלוח פניה דרך האתר ואסייע לך בהליכים הבירוקרטיים.


חוק הלידות השקטות נכנס לתוקף

בימים אלו אושר החוק של חברת הכנסת עליזה לביא אשר את מסדיר את נושא הזכויות סוציאליות אחרי לידה שקטה. החוק משווה את התנאים של נשים אשר יולדות בלידה שקטה לתנאים של אישה אשר יולדת בלידה רגילה כבר מהשבוע ה- 22 להריון ובתוכם מענק לידה, דמי לידה וזכאות לחופשת לידה.

החוק אשר מסדיר את נושא זכויות סוציאליות אחרי לידה שקטה יכנס לתוקף כחודש קלנדרי אחרי אישורו בכנסת, כלומר בחודש אפריל 2016.

עד לאישורו של החוק וכניסתו לתוקף נשים אשר ילדו בלידה שקטה עד לשבוע ה-26 להריון לא היו זכאיות כלל לתנאים סוציאלים וכך למעשה רוב הנשים שעברו לידה שקטה בעבקות הפסקת הריון בשבוע 24 נותרו ללא זכויות וללא תנאים מתאימים להחלמה.

ח"כ לביא על חוק לידות שקטות: "איש אינו מכין אותך ללידה של עובר מת. איש אינו יכול להבין את גודל הכאב מבלי שחווה זאת. המעט שאנו יכולים לעשות הוא לייצר את התנאים שיקלו, ולו במעט, על ההתמודדות והחזרה לשגרה. זה בדיוק מה שהחוק הזה בא לתקן. אני שמחה שמשרד הרווחה והשר חיים כץ גילו הבנה ונרתמו בחפץ לב לקידום החוק".


זכויות היולדת ובן או בת הזוג שלה – מתוך אתר כל זכות:

מעורבות היולדת ובן/בת זוגה בהליך הקבורה

 • הורים לאחר לידה שקטה יכולים לבחור בין מספר אפשרויות בכל הנוגע לרמת המעורבות שלהם בהליך הפרידה בבית החולים או בלוויה ובקבורה.
 • לרשותם עומדות האפשרויות הבאות:
  1. בית החולים יטפל בנושא הקבורה, ללא מעורבות המשפחה.
  2. המשפחה תיקח חלק פעיל בשלב הפרידה בבית החולים בלבד, ובית החולים יתאם את הקבורה מול חברות הקבורה, ללא מעורבות המשפחה.
  3. המשפחה תיקח חלק פעיל בכל הליך הקבורה, שיכולה להיות קבורה אזרחית או קבורה דתית, בהתאם לרצונם של ההורים.

זכויות היולדת

תשלום עבור אשפוז היולדת בבית החולים

 • ככלל, לאחר לידה בבית חולים, המוסד לביטוח לאומי מעביר לבית החולים תשלום עבור הוצאות האשפוז של היולדת. תשלום זה מכונה "מענק אשפוז".
 • במקרים שבהם הלידה אירעה בחו"ל, או בבית חולים בישראל שאין לו הסכם עם המוסד לביטוח לאומי, זכאית היולדת להגיש תביעה לתשלום מענק אשפוז. התביעה מוגשת למוסד לביטוח לאומי.
 • הסכום שישולם במקרים אלה יהיה בשיעור הוצאות האשפוז שהיו ליולדת, ולא יותר מהתקרה שנקבעה לשם כך.
 • למידע נוסף ראו תשלום עבור הוצאות האשפוז של יולדת (מענק אשפוז).

מענק לידה

 • מענק לידה הוא תשלום המוענק ליולדת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, וניתן לכלל הנשים, גם אם אינן עובדות.
 • יולדת בלידה שקטה (אחרי 22 שבועות של הריון) זכאית לקבל מענק לידה מהמוסד לביטוח לאומי כמו כל יולדת, בתנאי שעמדה בתנאי הזכאות.
 • למידע נוסף ראו מענק לידה.

חופשת לידה ליולדת

 • במקרה של לידה שקטה (לאחר 22 שבועות של הריון), זכאית היולדת לחופשת לידה כמו בלידה רגילה.
 • אם הועסקה העובדת לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, היא זכאית לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות (שרק חלק ממנה הוא בתשלום דמי לידה).
 • אם הועסקה העובדת פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק, היא זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום, בהתאם לתנאי הזכאות של דמי לידה).
 • הזכאות לתשלום דמי לידה במהלך חופשת הלידה נקבעת בהתאם לתקופה שהעובדת שילמה דמי ביטוח לאומי.
 • מעסיק אינו רשאי למנוע מעובדת לצאת לחופשת לידה או לפטר עובדת במהלך החופשה. המעסיק אינו רשאי לפטר את העובדת במשך 60 יום לאחר החופשה אלא אם קיבל היתר מזרוע העבודה.
 • למידע נוסף ראו חופשת לידה.

קיצור חופשת הלידה

 • במקרה של לידה שקטה רשאית היולדת לקצר את חופשת הלידה באישור בכתב מרופא, בתנאי שהחופשה תכלול לפחות 3 שבועות אחרי הלידה.
 • למידע נוסף ראו חופשת לידה (בפסקת "קיצור חופשת הלידה").

דמי לידה במהלך חופשת הלידה

 • במהלך חופשת הלידה העובדת לא זכאית לתשלום שכר, אולם בחלק מהתקופה היא זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתקופה ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי:
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, זכאית לדמי לידה במשך 15 שבועות מתוך חופשת הלידה (בלידות שאירעו לפני ה-01.01.2017, הזכאות לדמי לידה היתה במשך 14 שבועות).
  • מי ששילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה זכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות מתוך חופשת הלידה (בלידות שאירעו לפני ה-01.01.2017, הזכאות לדמי לידה היתה במשך 7 שבועות).
 • העובדת אינה זכאית לכל תשלום או דמי לידה עבור השבועות הנותרים של חופשת הלידה, אולם היא ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות שמקורן בוותק במקום העבודה במהלך השבועות הללו.

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה

 • עובדת (ובמקרים מסוימים גם בן/בת זוגה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה.
 • משך החל"ת שהעובדת רשאית לקחת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
 • העובדת רשאית לחלוק עם בן זוגה את החל"ת.
 • למעסיק אסור למנוע מהעובדת לצאת לח"ת או לדרוש ממנה לשוב לעבודה או לפגוע בכל דרך במשרתה במהלך החופשה.
 • למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

גמלה לשמירת הריון

 • אם אושרו לעובדת לפחות 30 ימי שמירת הריון והיא ילדה לפני שתמו 30 הימים, היא עשויה להיות זכאית לגמלה לשמירת הריון במקרה שלא צברה די ימי מחלה במקום העבודה.

הגנה מפני פיטורים או מפני פגיעה בהכנסה ובהיקף המשרה

 • המעסיק אינו רשאי למנוע מהעובדת לצאת לחופשת לידה, והעובדת רשאית לצאת לחופשת לידה ולחופשה ללא תשלום לאחריה ללא צורך בהסכמת המעסיק.
 • למעסיק אסור לפגוע בשום דרך בעובדת היוצאת לחופשת לידה או לחופשה ללא תשלום לאחריה, ובין היתר: אסור לו לפגוע בהכנסתה או בהיקף משרתה אלא אם קיבל היתר מזרוע העבודה – כל זאת במהלך החופשה וב-60 הימים שלאחר חזרתה מחופשת הלידה, ואם לקחה חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה, אז גם במהלך חופשה זו וב-60 הימים שלאחריה. (יודגש כי במהלך חופשת הלידה חל איסור מוחלט על פיטורי מהעובדת ולא ניתן לקבל היתר מזרוע העבודה לפיטורים).
 • אם המעסיק יפטר או יפגע בהיקף המשרה של העובדת, רשאית העובדת להגיש נגדו תביעת פיצויים.