לידה שקטה בהלכה היהודית

בניגוד לדיעה הרווחת בהלכה היהודית יש התייחסות נרחבת לנושא אובדן הריון ולידה שקטה. באתר תמצאי חלקים מספרו של הרב אברהם סתיו המתייחסים למנהגי אבלות, קבורה והתמודדות רוחנית עם לידה שקטה.

שאלות ותשובות על לידה שקטה ואובדן הריון בהלכה היהודית

הרב אברהם סתיו, לידה שקטההתמודדות עם לידה שקטה ואובדן הריון מעלה שאלות הלכתיות ורוחניות שונות. על מנת לתת מענה על שאלות אלו אביא כאן קטעים מספרו של הרב אברהם סתיו אשר מתייחס לנושא לידה שקטה בהלכה היהודית ומאגד בתוכו מענה הלכתי ורוחני לנושאים כמו אמירת קדיש, מנהגי אבלות וקבורה וכן נותן מענה על שאלות רוחניות כמו ערכו ומשמעותו של העובר שנפטר בעיני היהדות, משמעות האובדן, תפילות ועוד.

הרב אברהם סתיו ואשתו בתיה חוו אובדן הריון ובתם נולדה בלידה שקטה. בעקבות האובדן החל הרב סתיו לחפש תשובות בספרות התורנית וגילה עולם הלכתי שלם שעוסק במקרים  של אובדן הריון ולידה שקטה. הרב לומד ומלמד בישיבת "הר עציון", מחבר הספר ההלכתי הגותי "כחלום יעוף – התמודדות עם אובדן היריון".

חלקים מספרו של הרב מצוטטים כאן בידיעתו ובהסכמתו.


הלוויה והולכה לקבר של תינוק שנפטר ברחם ונולד בלידה שקטה

"אין מצוות הלוויה בעובר או בתינוק שמת בתוך שלושי יום מלידתו, ולכן יכולים אנשי החברה קדישא לקבור אותו בעצמם. אמנם, אם ההורים רוצים בכך, מותר להם להיות נוכחים בשעת הקבורה, ואין לחברה קדישא רשות למנוע זאת מהם. בפועל יש מקומות בהם החברה קדישא מתנגדת להשתתפות ההורים, אך אין לכך יסוד הלכתי.

אין חיוב לשאת עובר או תינוק שמת בתוך שלושים יום על גבי מיטה, וניתן לשאת אותו ביד או בחיק. אמנם, ניתן גם לשאתו בתוך תיבה או על גבי מיטה ואין בכך איסור.  "


אמירת קדיש על תינוק שנולד בלידה שקטה

"אין חיוב לומר קדיש על עובר או תינוק שאין מתאבלים עליו, ובמקרה של תינוק שנפטר לאחר שלושים יום יש מנהגים שונים. אמנם, אם רוצים ההורים לומר קדיש על עובר או על תינוק רך, אין בכך איסור, ויש שכתבו שאף ראוי לעשות כן, אך אין הם יכולים לדחות ’חיוב’ אחר."


נר נשמה ועילוי נשמה של תינוק שנולד בלידה שקטה

"לא נהגו להדליק נר נשמה על עובר או על תינוק שאין מתאבלים עליו. אך אפשר לעשות זאת, ובכך לכבד את המת ולגרום לו לקורת רוח, ואף יש עניין בכך, בעיקר בתינוק שנפטר בתוך שלושים יום. כמו כן, מותר ואף ראוי לעשות מעשים טובים, להתפלל ולתת צדקה לעילוי נשמת העובר."